Keresés
Kategóriák

ÁSZF

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztatás

A www.utassy.hu honlap látogatásával Ön egyúttal önként hozzájárul ahhoz, hogy információink igénybevételekor egyes személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény szerint Utassy-Vas-Ker Kft. adatkezelőként kezelje és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató neve, IP cím, a webhely látogatásának időpontja), részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson az Utassy-Vas-Ker Kft. vagy az általa megbízott honlapkezelő számára, és tudomásul veszi, hogy a honlap egyes részei látogatásának feltétele lehet bizonyos megfelelő személyes adat önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Utassy-Vas-Ker Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Ön jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. által végzett adatkezelés célja a megrendelői igényeknek történő pontos és gyors megfelelés biztosítása a megrendelői kör szokásos szükségleteire vonatkozó információk ismerete alapján, amely az érintett felhasználók hozzájárulásán alapul.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Az Öntől kapott adatok célszerű kezelésének minősül a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására irányuló adatkezelés is.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. a felhasználók lakó- vagy székhelyére vonatkozó adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a jogszabályban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Felelősségkorlátozás, jogfenntartás

A webhelyen lévő információk, adatok nem minősülnek Utassy-Vas-Ker Kft. által adott tanácsnak vagy ajánlásnak, és a webhely tartalma nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés, döntés alapjául.

Utassy-Vas-Ker Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, ajánlattételnek. A webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátás szerint és kizárólag saját kockázatra történik.

A webhely számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Utassy-Vas-Ker Kft. nem vállal felelősséget.

Ön tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Utassy-Vas-Ker Kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Utassy-Vas-Ker Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Utassy-Vas-Ker Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy Utassy-Vas-Ker Kft. vagy mások közlik ezeket az adatokat, információkat.

Regisztráció

A webhely szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon az Utassy-Vas-Ker Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, születési dátumot) kér.

Az Utassy-Vas-Ker Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az Utassy-Vas-Ker Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy az Utassy-Vas-Ker Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Felhasználói kötelezettségvállalás

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

  • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

  • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal

  • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

  • a jó erkölcs követelményeivel.

Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért korlátlan felelősséggel tartozik.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.utassy.hu honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket. A www.utassy.hu honlapon található tartalom Utassy-Vas-Ker Kft. szellemi tulajdona. Az Utassy-Vas-Ker Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A www.utassy.hu honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Fizetési feltételek

Lehetőség van bankkártyás, átulásos és készpénzes/utánvétes fizetésre. 

BANKKÁRYTÁS FIZETÉS
Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
A Utassy-Vas-Ker Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás