Keresés

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az INULINU Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

A tárolt adatokat harmadik fél részére nem adja ki, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre pl. Futárszolgálat, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon (pl.: berendezések, eszközök védelme megrongálódástól, megsemmisüléstől, lopástól, adatok biztonsági mentése, helység tűzvédelme, szünetmentes áramforrás használata, kommunikációs hálózat védelme, tűzfal használata, vírusvédelem, hozzáférések korlátozása jelszavas védelemmel) védi a regisztrált Felhasználók személyes adatait.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: INULINU Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szendrey Júlia u. 3/1.

Tel.: +36-78/513-925

E-mail: info@inulinu.hu

Web: inulinu.hu

 

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Felhasználó regisztrációjával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált Felhasználók

 

A kezelt adatok köre: a regisztált Felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok

- e-mail cím

- név vagy cégnév

- számlázási adatok (ország, irányítószám, város, utca, közterület jellege, házszám, telefonszám)

- szállítási adatok, amennyiben az eltér a számlázási adatoktól (Név, ország, irányítószám, város, utca, közterület jellege, házszám, telefonszám)

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelés teljesítése, számlázás, rendelési feltételek későbbi bizonyítása, hírlevél küldése.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- az INULINU Kft. kereskedelmi és pénzügyi munkatársai

- A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban: Futárszolgálat) munkatársai

 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az oldalon olyan utalás, link található, melyre kattintva (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is) a Felhasználó más szolgáltatók által fenntartott oldalakra kerülhetnek át, ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatvédelmi tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra érvényes!

 

Személyes adatainak kezelésére tekintettel a regisztrált Felhasználók bármikor jogosultak az adatkezelésről tájékoztatást kérni, melyre az INULINU Kft. 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben azt észlelik, hogy személyes adataik nem felelnek meg a valóságnak, kérhetik azok helyesbítését. Jogosultak továbbá személyes adataik törlését és zárolását kérni, melynek az INULINU Kft. haladéktalanul eleget tesz.

 

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@inulinu.hu e-mail címen vagy a 06-78/513-925 (nem emelt díjas) telefonszámon.

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását is kezdeményezheti Felhasználó. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228, e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu).

 

Felhasználó jogai megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Tel.: +36-1/391-1400

Fax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: www.naih.hu 

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
Visszajelzés
A INULINU Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás