http://webaruhaz.kulcs-soft.hu/?id=7f936b78e00b4932b60dfd5f9acd04cf&p=fooldal

Webshop Általános Szerződési Feltételei

 

Alapfogalmak, alapvető rendelkezések
Az általános szerződési feltétel (továbbiakban: ÁSZF), az Kövesdi Kft. által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmaz. Amennyiben a vásároló-felhasználó az Kövesdi Kft. vel ezen okirat alapján jogviszonyt kíván létrehozni, úgy az eseti, egyedi szerződésekre is kiterjedően, ezen ÁSZF-ben megjelölt feltételeket is el kell, hogy fogadja. Kérjük, hogy szolgáltatásainkat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

1/1. Szolgáltató adatai

Kövesdi Kft.,
Cg. 01-09-266733, Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, mint Cégbírósága,
Adószám: HU10873216
Székhely: 1225 Budapest Ánizs u. 3.
Elérhetőség, vevői kapcsolattartás; Tel/Fax: 06-1-2072015
E-mail: kovesdiadmin@t-online.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
Engedély szám:
Adatkezelés helye: Domain Regisztráció Kft, 1196 Budapest, Nagysándor József u 158.
Tárhely szolgáltató adatai: Domain Regisztráció Kft, 1196 Budapest, Nagysándor József u 158.
1/2. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a Magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CV III. Tv. Idevágó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön hivatkozás és kikötés nélkül is irányadóak.

1/3. A webshop ÁSZF hatálya

Az ÁSZF közzétételétől, módosításáig illetve visszavonásáig hatályos, az aktuális, hatályban lévő ÁSZF a Kövesdi Kft. www.autolakk.hu honlapján, és webshopján megtalálható, külön menüpontban.

Az ÁSZF a vásárlóra vonatkozóan akkor hatályos, mikor a vásárló szolgáltatást igénybe vesz, árut vásárol, szolgáltatást megrendel vagy igénybe vesz.

1/4. A webshop, mint szerzői jogi mű, szerzői jogvédelem alatt áll.

1/5. A webshop rendelkezésre állása folyamatos, napi 24 óra.

1/6. Vásárló, aki az Kövesdi Kft. webshop szolgáltatását igénybe veszi, azaz aki e felületen keresztül árut vagy szolgáltatást rendel vagy vásárol.

1/7. Szállító: Magyarország területére Magyar Posta.

1/8. A webshop ÁSZF célja: a Kövesdi Kft.. ezen okiratot azért adta ki, hogy ebben szabályozza valamennyi vásárlóval létrejövő szerződéseinek általános feltételeit. Konkrét eseti jogviszonyokat felek a megrendeléssel és visszaigazolással kötnek, külön írásbeli szerződés hiányában jelen feltételek érvényesek.

1/9. A Kövesdi Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítások a közzététellel lépnek hatályba. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele az ÁSZF vásárló általi elfogadása.          

 

Webshop szolgáltatás
2/1. A webshopon található valamennyi áru, termék és szolgáltatás kiválasztható és megrendelhető. Felhívjuk valamennyi vásárló figyelmét, hogy egyes termékek kiszolgálása az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag személyesen vagy szakember kiszállításával lehetséges, míg jogszabályban fel nem sorolt termékek vonatkozásában, egyéb úton is megküldhető. Az aktuális termékek mellett ezen korlátozás feltüntetésre kerül.

2/2. A termékek online és személyesen is megvásárolhatók.

2/3. A webshopon megjelölt termékek ára, megjeleníti a bruttó Áfás árat, és a nettó árat is. Amennyiben csomagolási díjat vagy szállítási díjat vagy egyéb költséget a Kövesdi Kft.  felszámít, úgy ezek az áru ismertetésekor, külön megjelölésre kerülnek, ellenkező esetben ilyen díjat vagy költséget vásárló felé nem számít fel.

2/4. A termékek esetleges leírását, fotóját, adatlapját, esetleges felvilágosításhoz szükséges elérhetőségeket a webshop feltüntethet.

2/5. A Kövesdi Kft. az árváltoztatás jogát a rendelés visszaigazolásáig fenntartja, csakúgy, mint az akciók vonatkozásában. Az akciós ár bevezetésekor, az akció időtartamáról vagy köréről, és az azzal összefüggő fontos tudnivalókról a webshopon teljes körű tájékoztatást ad.

2/6. A webshop szolgáltatás területi hatálya a Magyar Köztársaság területe, és visszaigazolás esetén, külföldi állam területe is.

 

A webshop szerződés létrejötte és módosítása
3/1. A szerződés a webshop internetes felületén történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával, elfogadásával jön létre. A vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek pontos megadása. A Kövesdi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, úgy az adatokat törölje, a megrendeléseket érvénytelennek tekintse vagy visszaigazolását megtagadja.

3/2. A vásárlás menete: A webshop internet felületén a menü pontok alkalmazásával, az alábbi lépések egymás utáni végrehajtása.

Termék kiválasztása
Kosárba helyezés.
Szállítási és fizetési mód választás.
Megrendelés, ezen belül regisztrálás, ÁSZF elfogadás, adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, fizetési mód és adatok megjelölése, elfogadás.
 

Megrendelés
 4/1. megrendelést a Kövesdi Kft. a következőképpen igazolja vissza: Megjelöli a termék ismertetőjénél, hogy raktáron lévő vagy rendelhető áruról van-e szó. Megjelöli, hogy személyesen vagy kiszállítással vehető-e át az áru. Ehhez képest, a raktáron lévő személyesen készpénzfizetés mellett átvehető árut 2-7 napra igazolja vissza.

Kiszállítással raktáron lévő árut utánvétellel vagy előre utalásos fizetési mód mellett 3 munkanapon belüli időpontra igazolja vissza.

Rendelhető termék személyes átvétele esetén, készpénzes (megrendeléskor pénztárba), vagy /és előre utalásos fizetéssel maximum 21 nap teljesítési határidővel igazolja vissza.

 Rendelhető termék kiszállítással történő értékesítése, szintén 21 nap teljesítési határidővel kerül visszaigazolásra, fizetési módja előreutalás vagy utánvétel.

 4/2. A feleket kötő jogviszony a megrendelés pontos megadásával és annak visszaigazolásával, a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre.

 4/3. Megrendelés módosítása, törlése: a megrendelés jóváhagyása után, elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló az kovesdiadmin@t-online.hulevelezési címen teheti meg. Megrendelés visszavonása csak a kézbesítés illetve postázás vagy a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges. Vásárló a megrendelt áruk átvételét nem tagadhatja meg.

 4/4. A megrendelések feldolgozása az ügyfélszolgálaton, munkanapokon 8:00-16:00 óráig automatikusan és azonnal történik. A megrendelés visszaigazolásainak maximum 3 munkanapon belül a Kövesdi Kft.  eleget tesz.

 4/5. Ha a vállalt kötelezettség nem teljesíthető, mert a meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről a vásárlót a Kövesdi Kft.  haladéktalanul, igazolható módon tájékoztatja, és a vásárló által fizetett összeget, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

 

Fizetési feltételek
 5/1. Vásárló az áruk és szolgáltatások ellenértékét előre utalással a webshopon megjelölt eladói számlaszámra vagy a szállításnál, az áruk átvételének készpénzben való megfizetésével, utánvétellel teljesítendő. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Kövesdi Kft.  részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A személyesen átvételre kerülő áruk vonatkozásában a fent megjelölt fizetési módok választhatók. A személyes átvétel igényét a megrendelésben jelezni kell. A személyes átvétel helye a webshopon megjelölt és visszaigazolásban elfogadott eladói telephely.

 5/2. Árut kísérő okmányok (a teljesítés módjától függően): szállítólevél, számla, esetlegesen termék specifikáció vagy termékre előírt leírások, használati utasítás stb.

 

Szállítási feltételek.
 6/1. Házhozszállítás Magyarország egész területén a Magyar Posta útján történik.  Utánvétel esetén a termék ellenértékét és a szállítási költséget az átvételkor a futárnak kell megfizetni.

 6/2. A termékek kiszállítása nettó 50.000,- forint vásárlás felett Magyarország területén díjmentes. Nettó 50000.- forintot el nem érő vásárlások esetén 2100.- forint szállítási díjat számítunk fel mely az ÁFA-t tartalmazza.

 6/3. A kiszállítás hétköznapokon 8:00-17:00 óra között történik meg.

 6/4. Előre utalás esetén házhozszállításkor – amennyiben a szállítási díjat is előre megfizette – vásárló szállító levélen az árut átveszi, de a szállítónak nem fizet. A szállítási költségeket, amennyiben azok előre utalva nem voltak, az átvételkor vásárló megfizeti.

 6/5. A sikertelen kézbesítés

A szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áru átadását, ezek sikertelensége esetén a Kövesdi Kft.  a megrendelést érvénytelennek tekinti, e tényt feltünteti és törli.

 

Kellékszavatosság
 7/1. Katalógusokban, prospektusokban, hirdetésekben, ábrázolásokon és árlistákban az áruk tulajdonságainak megadása, valamint a műszaki előírásokra való utalások csupán a leírást szolgálják, és a megrendelés-visszaigazolásban, ill. a szerződésben írt kifejezett hivatkozás nélkül nem alapoznak meg kellékszavatossági igényt.

 7/2. A szavatossági kifogásokat haladéktalanul írásban kell érvényesíteni. Rejtett hibáknál, amelyek felderítése a megrendelő megvizsgálási kötelezettségének előírásszerű gyakorlásával sem volt lehetséges, a hiba megállapítását követően haladéktalanul kell kifogást emelni.

 7/3. Minden szavatossági igény elévül a kárveszély átszállását követő hat hónap alatt, amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt kötelezően nem ír elő. A szállítás tárgyát képező árukra jótállást csak kifejezett írásbeli nyilatkozatunkkal vagy a jogszabály által kötelezően előírt körben és módon vállalunk.

 7/4. Alapos szavatossági kifogás esetén a Kövesdi Kft.  pótteljesítésre (kijavításra, újbóli szállításra vagy cserére) köteles. További igények, különösen a hibából eredő közvetlen vagy közvetett károk miatti költség- és kártérítési igények a Kövesdi Kft. -vel szemben kötelező jogszabályi előírás hiányában nem érvényesíthetők.

 7/5. A vásárló vagy általa megbízott harmadik személy részéről történő szakszerűtlen felhasználás, valamint szakszerűtlen kezelés vagy alkalmazás a szavatossági jogok és igények elvesztéséhez vezetnek.

 7/6. Vásárló köteles gondoskodni az áru átvételkori, azonnali mennyiségi és minőségi vizsgálatáról. Amennyiben mennyiségi, minőségi vagy csomagolási hiányosságot tapasztal, köteles jegyzőkönyvben rögzíteni. Mennyiségi reklamációját azonnal, minőségi reklamációját pedig az átvételtől számított 3 napon belül köteles jelezni. Ezen időpontok elmulasztásával vagy fenti szabályok megsértésével a vásárló reklamációs, igényérvényesítési jogát elveszíti. A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban köteles megrendelő megtenni, ahhoz csatolnia kell a szállítást igazoló okiratokat, a jegyzőkönyvet és a kifogás tárgyát igazoló egyéb bizonyítékokat.

 7/7. Vásárló nem jogosult szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését az áru-szolgáltatás ellenértékébe beszámítani, kifizetést visszatartani.

 

Az elállás joga
 8/1.            A vásárló a 45/2014.(02.26) Kormány rendelet szabályozása értelmében, elállásra, felmondásra jogosult. 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A fenti határidőkön túl, felmondásra elállásra vásárló nem jogosult.

 8/2. A vásárló elállási, felmondási jogával úgy élhet, hogy ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a fentebb megjelölt postacímre, vagy e-mail címre, vagy honlapra.

 8/3. Határidőben gyakorolt elállási jognak tekintendő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, a vásárló elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 8/4. Ezen jogának gyakorlása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül a Kövesdi Kft.  visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide értve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, melyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló a felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérőt választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező a visszafizetés, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód alkalmazásához kifejezetten hozzájárul. A vásárlót ez esetben sem terhelheti többletköltség.

 8/5. Elállás esetén az eladó a kiszállított terméket visszaveszi, visszafuvaroztatja, illetve, a vásárló köteles a terméket visszaküldeni vagy visszaadni.

 8/6. A Kövesdi Kft.  a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta.

 8/7. Elállás esetén a vásárló köteles elállási szándékának közlésétől haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül visszaküldeni vagy visszaadni az árut.  

 8/8. A termék visszaküldésének költségeit a vásárló viseli.

 8/9. A vásárló felel a visszaszolgáltatott termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, kivéve ha az a termék jellegének és tulajdonságaiból adódóan következtek be.

 

Garancia
 9/1. Vásárló tudomásul veszi, hogy olyan áru vagy termék vonatkozásában, melyre gyártói vagy importőri garancia vonatkozik, és a Kövesdi Kft.  ezen terméket nem ilyen minőségében szállította vagy értékesítette vásárló felé, illetve a garanciális kötelezettség a gyártót vagy importőrt terheli, úgy ezen helytállásra nem a Kövesdi Kft.  hanem a gyártó vagy az importőr köteles. Vásárló tudomásul veszi, hogy a garanciális igényét, hiba jegyzőkönyvvel, hiba bejelentéssel és a hibás termékkel együtt a Kövesdi Kft. -nek bejelenti, és átadja, aki a garanciális kötelezettség vonatkozásában állásfoglalásra, vizsgálatra a garanciára kötelezettnek megküldi. Ezen gazdasági szereplő nyilatkozik a garancia vonatkozásában és szükség esetén a garanciális helytállást is Ő és nem a Kövesdi Kft.  köteles teljesíteni. A garanciális igényérvényesítésre tekintettel vásárló sem kompenzálásra, sem pénzügyi visszatartásra a Kövesdi Kft. -vel szemben nem jogosult

 

Panaszkezelés
A vásárlók panaszait és kifogásait kizárólag igazolható módon írásban vagy rögzített telefonbeszélgetés útján jelentheti be a fent megjelölt elérhetőségeken, munkanapokon 8:00-16:00 óráig. A Kövesdi Kft.  haladéktalanul intézkedik a panasz kezelés tárgyában és erről a vásárlót 3 munkanapon belül értesíti.

 

Adatvédelem
 11/1. Adatvédelmi nyilatkozat: A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Kövesdi Kft.  a következő adatokat rögzíti a vásárlókról.

Név/cégnév:
Cg. szám vagy személyi igazolványszám:
Székhely/lakcím:
Természetes személy esetén anyja neve:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Szállítási cím:
Számlázási cím:
Elektronikus levelezési cím:
Elérhetőségek (telefon, fax, e-mail):
Átvételre jogosult személy adatai:
 11/2. A kiszállítás esetén a teljesítés érdekében, a Kövesdi Kft.  a szállító megbízottja részére az alábbi adatokat adja ki.

megrendelő neve:
teljes szállítási cím:
esetleges fizetési rendelvény:
megrendelési összeg szállítási díjjal együtt, utánvétel esetén:
megrendelő kapcsolattartójának telefonszáma és egyéb elérhetősége:
 11/3. A szállító illetve a Kövesdi Kft. és a szállításban résztvevő személyek ezen adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 11/4. A felvett adatokat a Kövesdi Kft. saját célra használja fel, azt másnak ki nem adja.

 11/5. A Kövesdi Kft. nem vállal felelősséget az általa kezelt és őrzött adatok esetleges elvesztéséért vagy megsemmisüléséért.

 11/6. A Kövesdi Kft.-t semminemű felelősség nem terheli az általa kezelt adatok esetleges valótlanságáért, vagy hiányosságaiért.

 11/7. A vásárlóval szembeni esetleges igényérvényesítési eljárásokban a szükséges adatokat a Kövesdi Kft.  saját érdekében felhasználhatja.

 11/8. A személyes adatok módosítása. A vásárló a webshopban megadott e-mail címre küldött üzenetével bármikor megváltoztatható.

 

Egyéb rendelkezések
 12/1. Felek folyamatos kapcsolattartásra és együttműködésre kötelesek.

 12/2. Hosszú távú gazdasági együttműködésre törekszenek, karbantartási szerződést, bővítésre vagy továbbfejlesztésre irányuló jogviszonyt elsődlegesen egymással kötnek.

 12/3. Felek kölcsönös üzleti titoktartásra kötelesek.

 12/4. Jelen szerződésre a magyar jog érvényes. Az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április hó 11-i egyezményének (ENSZ vételi jog) alkalmazása kizárt.

 12/5. Az esetleges jogviták eldöntésére kizárólagosan illetékes a Kövesdi Kft. székhelye szerinti illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Törvényszék.

 

A Kövesdi Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás