Adatvédelmi nyilatkozat

A http://www.kvant.hu/index.php/termekek-es-szolgaltatasok/ címen egy a KVANT Kft.-EHRLE Hungária által árusított tisztítószerek és alkatrészek értékesítésével foglalkozó webshop érhető el.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (KVANT Kft.) ezúton tájékoztatja a webáruházat igénybe vevő felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató (KVANT Kft.) a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A KVANT Kft. online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók webáruház kapcsán megadott személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A webáruház használatával, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

1.    Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 

Cégnév: KVANT Kft.

Székhely: 1116.Budapest, Temesvár u.19-21.

Cégjegyzékszám: 13-09-076164

Elektronikus levélcím: info@kvant.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04490-0001 (www.adatvedelmibiztos.hu)

 

2.    Az adatkezelés jogalapja

 

2.1 Az adatkezelés, így a webshopban megadott adatok rögzítése és felhasználása a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz, valamint a számlázáshoz szükséges mértékben történik.

2.2  A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az érintettek a Cégünkkel kötött szerződésükben, valamint a webáruházba való regisztrációval adják meg.

2.3 A személyes adatok továbbítására a webáruház kapcsán nem kerül sor.

2.4 A Szolgáltató (KVANT Kft.) az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

3.    A kezelt adatok köre webáruházba való regisztráció kapcsán

 

·       név (családi- és utónév)

·       e-mail cím

·       cégnév

·       Adószám

·       Szállítási cím

·       Számlázási cím

·       Telefonszám

 

4.    Az adatkezelés célja

 

·       a megrendelések teljesítése

·       számlázás

 

5.    Az adatkezelés időtartama

 

A webshop regisztrációkor megadott adatok kezelése az űrlap kitöltésekor kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – adatok törléséig, illetve inaktivitás esetében 3 évig tart, létrejött együttműködés esetében annak esetleges lezárulásáig.

 

6.    Adatfeldolgozás

 

Az adatok feldolgozása vállalaton belül történik, adatfeldolgozó igénybevétele nélkül

 

7.    Adatbiztonság

 

7.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

7.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft. által dedikált szerveren tárolja.

 

8.    Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

8.1 A felhasználó adatainak módosítását az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

8.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés – és továbbítás megtiltását kérni az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján.

8.3 A felhasználó jogosult adatait kikérni a Szolgáltatótól továbbítási célra, ennek megfelelő formában.

 

9.     A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

 

9.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

9.2 A felhasználó az Infotv., a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a GDPR alapján a bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 

10.Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

 

A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
A KVANT Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás