Általános Szerződéses Feltételek

ELŐSZÓ
Ez az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Harmonycom Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.harmonycom.hu/webshop weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF kiköti, hogy a Webáruházban rendelést csak 18 éven felüliek adhatnak le, így azt is, hogy az Ügyfelek, akikkel ezen szerződés köttetik, csak 18 éven felüliek lehetnek.
Az eladó adatai:
A termékek magyarországi értékesítője a Harmonycom Kereskedelmi Kft.
mint a www.harmonycom.hu/webshop online áruház üzemeltetője.
Székhelye: 2000 Szentendre, Bartók Béla u. 38.
Cégjegyzékszám: 13-09-125949/4
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Bartók Béla u. 38.
Adószám: 14623202-2-13

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1. Jelen ÁSZF a harmonycom.hu/webshop weboldalon működő (továbbiakban: Weboldal) internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) használatának szabályait határozza meg. Az alábbiak nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014 Kormányrendelet (továbbiakban: „Korm. Rendelet”) szabályozza. „Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem fogyasztóként, hanem vállalkozásként szerződik, úgy a jelen ÁSZF-nek kifejezetten a fogyasztókkal kapcsolatos egyes rendelkezései az ügyletre nem vonatkoznak. Így egyebek mellett a fogyasztót megillető és a 8. pontban szabályozott indokolás nélküli elállási/felmondási jog helyett a vállalkozást a 7.1. pontban szabályozott kellékszavatossági jogok illetik meg hibás teljesítés esetén.”

1.2. Jelen ÁSZF minden olyan adás-vételre és szolgáltatás-igénybevételre kiterjed, melyet az Ügyfél a Webáruházban kezdeményez.
1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, vagy telefonos úton, ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.5. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A szállítás ideje raktárkészlettől függően változhat, de az Ügyfél a változásról tájékoztatást kap elektronikus levélben. Erre telefonon és elektronikus levélben, valamint a Webáruház online felületén van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven kötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és annak létrejöttét követő 5 évig megőrz, és ezen időtartamon belül hozzáférhetővé teszi.”

1.6. Ügyfélszolgálat:
1.6.1. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek (8:00-18:00)
1.6.2. E-mail: info@harmonycom.hu
1.6.3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36/30 942-7560
1.6.„A megrendelés leadásával az ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.„Az Ügyfél azt is tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadásával egyben visszavonhatatlanul lemondott az Általános Szerződési Feltételek megtámadásának jogáról.”
.

2. REGISZTRÁCIÓ, ADATOK VÉDELME
2.1. Az Ügyfél a Webáruházban vásárolhat regisztráció útján. Regisztráció során az Ügyfélnek szükséges megadnia a Számlázási adatait, a Szállítási adatait, egy valós és használatban lévő e-mail címet, a születési dátumát, valós telefonszámát, egy egyedi felhasználónevet, valamint egy jelszót.
2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.3. Az Ügyfélnek, a visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú jelszót megadnia regisztrációkor és azt titokban tartani. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy illetékteleneknek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
2.4. Az Ügyfél által hibásan rögzített, vagy időközben megváltozott adatok módosítására az Ügyfélnek lehetősége van bejelentkezés után a saját profilja alatt az adatok módosítása funkció használatával, vagy telefonon keresztül, érvényes személyes adatainak megadása után ügyfélszolgálaton. Folyamatban lévő rendelés esetén az Ügyfél a rosszul megadott szállítási adatait bármikor módosíthatja, melyet az Ügyfélszolgálaton jelezhet.

3. MEGRENDELÉS FELADÁSA
3.1. Az Ügyfél a Webáruházban történő böngészése során a megvásárolni kívánt termékeket egy virtuális kosárban gyűjti. A termékek a kosárba tehetők a termékek adatlapján, valamint a termék-gyűjtőoldalakon fellelhető „Kosárba” gombokra való kattintással.
3.2. A termék kosárba kerülése után egy üzenet figyelmezteti az Ügyfelet, hogy a kívánt termék a kosárba került és folytathatja a vásárlást. A vásárolni kívánt termékek, illetve azok mennyiségének módosítása az Ügyfél kosarába lépése után történhet meg. A kosár menüpont „Megrendelés” nevű gombjára történő kattintással az Ügyfél a Felhasználói adatok menüponthoz ér. Ezen az oldalon a már regisztrált Ügyfél beléphet saját fiókjába, az új Ügyfél létrehozhatja saját fiókját regisztrációval, illetve ha az Ügyfél regisztráció nélkül kíván rendelni, az ehhez szükséges információkat kell megadja az oldalon. A „Következő” gombra való kattintással, az Ügyfél kiválaszthatja a fizetés és szállítás módját, illetve módosíthatja a számlázási és szállítási címet. A „Következő” gombra kattintást követően megjelenő végső összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés leadása előtt rendelése adatait. Az összegző oldalakról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosara tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Véglegesítés” oldalon található „Rendelés feladása” linkre kattintást követően kerül sor. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfél részére, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.A webáruház biztosítja a félrekattintások és adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségét „vissza” vagy „kosár törlése, frissítése” ikonnal”
3.3. Az Ügyfél a termékek jellemzőiről, lényeges tulajdonságairól a termékek adatlapjaiból tájékozódhat. A konkrét árucikk oldala tartalmazza a termék részletes specifikációit, valamint szállítási idejét. A termék adatlapján az Ügyfél az adott árucikkre ár,- illetve készletriasztást állíthat be, így ha az árucikk elér egy adott készlet/árszintet, a Webáruház automatikus e-mailben értesíti a felhasználót.
3.4. A termék vételára mindig a kiválasztott árucikk mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.5. A Weboldalról rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére is hibás ár kerül ki a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0”, vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
3.6. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.7 Az Ügyfél a megrendelés leadásával kifejezetten elismeri, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után!

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK
4.1. Szállítási feltételek

4.1.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen szállítja futárszolgálattal (szállítmányozó cég igénybevételével), ha az adott megrendelés bruttó vételára eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. A díjmentes szállítást biztosító összeghatárt el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli, a fuvardíj a számlán külön feltüntetésre kerül. A fuvardíj függ a választott szolgáltatónak a Harmonycom Kft.. számára, partneri szerződésben rögzített díjszabásától (GLS vagy MPL), a választott fizetési módtól (átutalás vagy utánvét), és minden esetben tartalmazza a csomagolás díját és kezelési költségeket.
Szállítási díjak:
1. Szállítás GLS futárszolgálattal, banki átutalással, 20 kg súlyhatárig: 3800 Ft (ebből a futárszolgálat díja - 20 kg-os súlyhatárnál - 2144 Ft, a fennmaradó költség a futárszolgálat egyéb díjait, a csomagolást, illetve kezelési költséget fedezi)
2. Szállítás GLS futárszolgálattal, banki átutalással, 40 kg súlyhatárig: 4800 Ft (ebből a futárszolgálat díja - 40 kg-os súlyhatárnál - 2833 Ft, a fennmaradó költség a futárszolgálat egyéb díjait, a csomagolást, illetve kezelési költséget fedezi)
3. Szállítás GLS futárszolgálattal, utánvétes fizetéssel, 20 kg súlyhatárig: 4800 Ft (ebből a futárszolgálat díja - 20 kg-os súlyhatárnál - 2833 Ft, plusz az utánvét díja minimum 712 Ft-tól, a beszedett összeg összeg 0,7 %-áig terjed, a fennmaradó költség a futárszolgálat egyéb díjait, a csomagolást, illetve kezelési költséget fedezi.
4. Szállítás GLS futárszolgálattal, utánvétes fizetéssel, 40 kg súlyhatárig: 5800 Ft (ebből a futárszolgálat díja - 40 kg-os súlyhatárnál - 2833 Ft, plusz az utánvét díja minimum 712 Ft-tól, a beszedett összeg összeg 0,7 %-áig terjed, a fennmaradó költség a futárszolgálat egyéb díjait, a csomagolást, illetve kezelési költséget fedezi).
5. Szállítás MPL futárszolgálattal, banki átutalással, 20 kg súlyhatárig: 4800 Ft (ebből a futárszolgálat díja - 20 kg-os súlyhatárnál - 2354 Ft, melyre - ha egy alkalommal nem jön össze a 4 csomag feladása. 1474 Ft felárat számít az MPL, a fennmaradó költség pedig a futárszolgálat egyéb díjait, a csomagolást, illetve kezelési költséget fedezi)

6. Szállítás GLS futárszolgálattal, utánvétes fizetéssel, 20 kg súlyhatárig: 5800 Ft (ebből a futárszolgálat díja - 20 kg-os súlyhatárnál - 2354 Ft, plusz az utánvét díja a beszedett összegtől függően változik, de minimum 721 Ft, a fennmaradó költség a futárszolgálat egyéb díjait, a csomagolást, illetve kezelési költséget fedezi.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több külön megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második megrendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, de a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.
4.1.2. A Szolgáltató a szállítási díj módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.
4.1.3. Nagyméretű, illetve 40kg-ot meghaladó súlyú termékek kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra.
4.1.4. Meghatározott, konkrét órára történő szállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhozszállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólagosan tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
4.1.5. Kérjük a csomagot kézbesítéskor, átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken, vagy a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
4.1.6. A csomag átvételekor a csomag átadója kérheti az átvevő személyazonosságának igazolását.
4.2. Fizetési módok

4.2.1 Banki átutalás
A bankszámlaszám melyre a megrendelést követően az utalást meg kell indítania:
10918001-00000052-82710005
Banki átutalás esetén, kérjük a megjegyzés rovatba szíveskedjék beírni a megrendelés számot. Amennyiben banki átutalással fizet, rendszerünk a kiválasztott terméket foglalásba helyezi, a terméket az átutalt vételár bankszámlánkra beérkezésének megerősítése után szállítjuk ki. A vásárlásról szóló számlát a csomaggal együtt kapja meg, a csomag tartalmaként. Ha rendszerünk nem kap az utalásról megerősítést 5 napon belül, akkor emlékeztető e-mailt küldünk. Ha további 3 napon belül sem érkezik megerősítés, akkor a rendelést töröljük és eltávolítjuk rendszerünkből.

4.2.2 Fizetés utánvéttel
Amennyiben az utánvéttel való fizetést választja, a megrendelt terméket a rendelés során megadott címre kiszállítjuk, és a rendelés ellenértékét a futárnak.
4.2.3 Fizetés előre utalással
Amennyiben ügyfél az előre utalást választja, a megrendelt termék az utalás beérkeztét követően kerül leszállításra.
5. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
5.1. Kellékszavatosság
5.1.1. Milyen esetben élhet Ügyfél a kellékszavatossági jogával?
Ügyfél a www.harmonycom.hu/webshop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
5.1.2. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?
Ügyfél – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
5.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?
Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
5.1.4. Kivel szemben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?
Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
5.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Harmonycom.hu-tól vásárolta.
5.2. Termékszavatosság
5.2.1 Milyen esetben élhet Ügyfél a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
5.2.2 Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
5.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
5.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
5.2.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.
5.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.2.7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok az 7.3.1. és a 7.3.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik az Ügyfelet.
5.2.8. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthet.
5.3. Jótállás
5.3.2. Önkéntes jótállás
A Szolgáltató egyes termékekre a Weboldalon szereplő terméktájékoztatók alapján egyedi idejű jótállást (garanciát) vállal, mely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen szereplő adatok útján közli.
5.3.3. Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Az Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
5.3.4. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét, vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás, vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás, vagy a csere nem lehetséges, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta, az Ügyfél a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5.3.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
5.3.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibákra, melyek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
5.3.7. Az ügyfél jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltatói adatok között feltüntetett e-mail címen, illetve az ügyfélszolgálati telefonszám felhívásával közölheti a Szolgáltatóval. A szavatossági vagy jótállási igény érvényesítése kapcsán a hibás termék Ügyféltől történő visszaszállítása a Szolgáltató feladata és költsége. Jótállással és szavatossággal kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keresse ügyfélszolgáltunkat, kollégáink állnak rendelkezésére.
6. ELÁLLÁS JOGA
6.1. Ügyfél 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított 3 nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Harmonycom Kft. 2089 Telki, Zápor u. 31. info@harmonycom.hu címre. Ebből a célból felhasználhatja a honlapunkon található elállási nyilatkozatot. Ha Ügyfél emellett dönt, az elállás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk részére. Ügyfél az ügyfélszolgálat felhívásával telefonon is jelezheti elállási szándékát az elállási szándék tudomásul vételét írásban ez esetben is megerősítjük. Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
6.2. Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ügyfél az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Amennyiben több tételt rendelt az Ügyfél és csak egyik terméktől áll el, abban az esetben csak a visszaküldött termék vételára kerül visszatérítésre a szállítási költség nem. Amennyiben a vásárolt termék garanciális javításra a szolgáltató költségén visszaküldésre került, de a termék hibátlan vagy javítható és a vásárló a garanciális folyamat közben a vásárlástól eláll, akkor a termék eredeti szállítási költsége nem kerül visszatérítésre, mivel a termék visszaküldésének költségét a garanciális ügyintézés során a szolgáltató állta, elállás esetén pedig a vásárlót terheli.
6.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ügyfél köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A termék postai küldeményként, vagy utánvétellel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére, utánvételt a Szolgáltató nem teljesít. Az Ügyfél igénybe veheti a Szolgáltató által ajánlott, a Szolgáltató által hivatalosan kiszállításra használt kiszállító cégek egyikét a termék visszajuttatására, ezekről tájékoztatást az Ügyfélszolgálaton, telefonos úton, illetve elektronikus levélben kérhet.
6.4. Elállás esetén a visszaküldött csomagokat az Ügyfél minden esetben a Szolgáltatónak köteles visszaküldeni a következő címre: 2000 Szentendre, Bartók Béla u. 38.
6.5. A határidő betartottnak minősül, ha a 3 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének minden költségét Ügyfél viseli. Elállás esetén a Harmonycom Kft. követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését illetve a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget. Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
6.6. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
6.6.1. „..amennyiben az Ügyfél nem fogyasztó”
6.6.2. olyan termék értékesítése esetén, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (személyre szabott termék), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, ilyen az orvosi nagyítós loupe.
6.6.3. a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
6.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a termék árának visszatérítése előtt a terméket megvizsgálja, és amennyiben az sérült, vagy a szokásos kipróbálásnál nagyobb mértékű használat jeleit mutatja, esetleg szennyezett, vagy hiányos, a visszatérítés összegét 50% mértékűre csökkentse.

A vizsgálat eredményéről és a visszatérítés összegéről Ügyfelet írásban és az ügyfélszolgálaton keresztül is tájékoztatjuk. Ilyen esetben Ügyfél az elállási szándékáról lemondhat, a nem teljes értékűnek minősített terméket visszakérheti.
Az elálláshoz szükséges kitöltendő dokumentum formája, tartalma:
Elállási nyilatkozat:
Alulírott __________________________________________kijelentem, hogy élni kívánok 3 napos elállási jogommal, az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Rendelésszám:_______________________________________________________________
Termék neve:________________________________________________________________
Termék vételára:________________________________

Termék/ek átvételének időpontja: _______________________________________________
Vásárló neve: ___________________________________________________________________
Vásárló címe: ___________________________________________________________________
A visszaküldés oka: _______________________________________________________________
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elállás során visszaküldött termék/ek helyett választhatnak más terméket webáruházunkban.
Csereterméket kérek / pénzvisszafizetést kérek (kérjük húzza alá a megfelelőt)
Visszafizetés módja: ______________________________________________________________
Bankszámla tulajdonos neve:________________________________________________________
Bankszámlaszáma: _______________________________________________________________
Aláírás____________________________Kelt: _________________________________________
A terméket visszaérkezése után megvizsgáljuk, és fenntartjuk a jogot, hogy sérült, hiányos termék esetén a visszatérítés összegét csökkentsük. Ez esetben, a termék bevizsgálása után ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Amennyiben visszafizetést kér, a termék vételárának visszafizetése alapesetben átutalással történik.
Ha a Vásárló az átvételkor készpénzben fizette ki a termék árát, választhat a visszafizetés módját illetően.
Amennyiben megadja bankszámlaszámát, átutalással térítjük vissza a vételárat. Ha nem kíván megadni bankszámlaszámot, postai úton juttatjuk el az Ön számára a termék ellenértékét.
A gyorsabb, kényelmesebb ügyintézés érdekében javasoljuk az átutalással történő visszatérítést.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.
Kérjük a terméket az alábbi címre küldje vissza:
Harmonycom Kft. 2000 Szentendre, Bartók Béla u. 38.
Kérjük, a kitöltött dokumentumot küldje meg emailben az info@harmonycom.hu címre és egy példányt mellékeljen a visszaküldött termékhez!

7. SZERZŐI JOGOK
7.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az ÁSZF vagy a weboldal tartalmának részben vagy egészben, engedély nélküli felhasználása nem megengedett.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
8.1. Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, kérheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághttp://www.nfh.hu/, vagy békéltető testület http://www.bekeltetes.hu/, illetve adatkezelési kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://www.naih.hu/ segítségét.

9. EGYEBEK
9.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő megrendelésével elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Visszajelzés
A Harmonycom webáruház webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás