Kategóriák
Henkel termékek
Homestar termékek

 Adatvédelmi Szabályzat

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Korin Kft. Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Korin Kft. arra tekintettel kezel, hogy:

 1.    Ön a Korin Kft. ügyfele;
 2.    Ön a Korin Kft.  weboldal látogatója,
 3.    Ön a Korin Kft. vásárlója. (pl. www.korin.hu, a továbbiakban: Weboldal).

A Weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Korin Kft. nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

 

2. Az Adatkezelő meghatározása.


Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Kori Kft. (székhelye:1102 Budapest, Liget utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-163001).


3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, információgyűjtés.

A Korin Kft. információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a Korin Kft. ügyfele, vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

 1.    Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor ügyfeleink közé rögzítjük. Kérni fogjuk kötelezően a nevét, lakcímét, továbbá telefonszámát és e-mail címét. Olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a Korin Kft. által nyújtott szolgáltatásokhoz és/vagy az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat és a jelszavát. 
 2.    Azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg a Korin Kft. szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk lehetnek, rendelés felvételéhez szükséges információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, online azonosítók, valamint a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását. Az Ön vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatok, amelyek magukban foglalják: az Ön által vásárolt termékekre vonatkozó adatokat, a tranzakciónkénti vásárlások összegét, a vásárlások időpontját és, valamint, az Ön által használt fizetési módot. 
  ·         

4. Az adatkezelés jogalapja

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.
Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy esetleg kevesebb információt tudunk Önhöz eljuttatni. 

 

 5. Az adatkezelés céljai

 

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 1.    az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 2.    az Ön rendeléseinek vezetése, adminisztrációja érdekében;
 3.    ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében;
 4.    piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése érdekében;
 5.    a csalás felderítése vagy megelőzése érdekében;
 6.    marketingajánlatok küldése (az Ön hozzájárulása esetén) céljából.

    

Kommunikáció és marketing:

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy:

Önt a Korin Kft. általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok);
Önt a Korin Kft. az Ön személyes preferenciáit is figyelembe vevő (a korábbi vásárlások, a Weboldal használata) és annak elemzésén alapuló személyre szabott ajánlatokkal (a továbbiakban: Személyre Szabott Marketingajánlatok) megkeresse;

Önnek a Korin Kft. Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. A Korin Kft - nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a Korin Kft. partnere, vagy egyéb szolgáltatásoknak már meglévő felhasználója és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek a Korin Kft. szolgáltatások megfelelő működéséhez.

 Az Általános, illetve a Személyre Szabott Marketingajánlatok, értesítések postai úton, e-mailen, telefonon, sms-ben, Weboldalon, közösségi médián keresztül, vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.

Amennyiben nem kíván Általános, illetve Személyre Szabott Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

 

 1.    az info@korin.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 2.    a (+36 1) 262 8753-as telefonszámon;
 3.    a 1102 Budapest, Liget u. 36. címen személyesen, vagy az ide küldött levélben.


6. Adatok átadása

 

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek, akik együttműködnek a Korin Kft. - vel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a Korin Kft. részére;
A Korin Kft. engedélyezett szolgáltatói részére;
Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a Korin Kft. társaságra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;
 

Személyes adatok továbbítása:

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a Korin Kft. által felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. 

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Korin Kft. csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 

7. Az adatkezelés időtartama 


A Korin Kft. által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani):

Indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne részt venni a Korin Kft. ügyfeleként, pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait az utolsó tranzakciótól számított 10 évig tároljuk. 

Az adatokat minden esetben tovább tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt). Illetve rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

 

8. Cookie-k használata


A Korin Kft. sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a Korin Kft. weboldalt. Ez lehetővé teszi a Korin Kft. számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. 

 

9. Ha közösségi médián keresztül kommunikál velünk

 

Weboldalunk illetve tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Korin Kft. iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A Korin Kft. nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Korin Kft. Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.


10. Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára


18 év alatti személyek a Korin Kft. klubtagságra történő jelentkezését kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezést a szülő vagy gondviselő aláírta. A Korin Kft. szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a fentiek szerint a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat.


11. Személyes adatok biztonsága


Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Korin Kft. a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

12. Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

 1.    az info@korin.hu  címre küldött e-mail üzenetben;
 2.    a (+36 1) 262 8753-as telefonszámon;
 3.    1102 Budapest, Liget utca 36. címen személyesen, vagy az ide küldött levélben.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a Korin Kft. részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken. 

 

Panasz benyújtására vonatkozó jog:

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából. 

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu  
ugyfelszolgalat@naih.hu

2018. 05. 25.

 

 

Ceresit - Cimsec katalógus
Henkel katalógus
Homestar katalógus
Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
Henkel -> Ceresit termékek
Henkel -> Cimsec termékek
Loctite termékek
Cég ajánlás!
Tesa

A Korin Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás