ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETŐ

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde®(a továbbiakban: Vállalkozó) www.eremverde.hu, vagy a webaruhaz.kulcs-soft.hu/?id=5fa462aa381443c8a8346d87d6efbcad&p=fooldal domain néven elérhető honlapjáról online küldött megrendelésekre vonatkoznak.

Kérjük, hogy amennyiben a webáruházban szeretne vásárolni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat önmagára kötelező érvényűnek tekinti.

A megkötendő szerződés (megrendelés és annak visszaigazolása esetén) írásba foglalt szerződésnek minősül, az így létrejött szerződést Vállalkozásunk saját adatbázisban kezeli és rögzíti, így a szerződés utóbb hozzáférhető.

Az ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezési vita esetén a magyar verzió irányadó.

A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre a Vállalkozónál.

A webáruházban a Vállalkozó tulajdonában lévő, a Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde® által kibocsátott, a Vállalkozó által gyártott emlékérmek, medálok, egyéb veretek, egyéb iparművészeti tárgyak, valamint a felsoroltakhoz köthető szakirodalom és csomagolási-, tárolási eszközök rendelhetők, vásárolhatók meg.

A megrendelt termékek futárszolgálattal kiszállított utánvéttel, az online előre kifizetett, megvásárolt termékek személyesen vagy postai, valamint futárszolgálat által történő kiszállítással vehetők át.

Megrendelés, vásárlás a webáruházban folyamatosan kezdeményezhető, a visszaigazolt megrendelések teljesítése az egyes átvételi módoknál részletezett határidőkön belül, kizárólag munkaidőben történik.

A webáruház működésével, megrendelési, vásárlási és szállítási folyamataival kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Vállalkozó a megadott elérhetőségein a Megrendelő rendelkezésére áll.

 


2. A HONLAP ÉS A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde®
Képviseli: Szabó Tamás
Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Telephely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Adószám: 68835170-2-26
Nyilvántartási szám: 52319141
Nyilvántartó hatóság: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (6720 Szeged, Rákóczi tér 1.)
MKEH-NEHITI nemesfém forgalmazói nyilvántartási szám: PR4002
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 4079/2019/B
E-mail: webshop@eremverde.hu
Telefon: +36 62 442365
Felelős kapcsolattartó: Szabó Tamás

 


3. A VÁSÁRLÁS MENETE

A webáruházban történő vásárlás menetét a Vásárlási útmutató ismerteti.

Amennyiben egy adott megrendelés teljesítése kapcsán a Vállalkozó részéről bármilyen probléma merül fel (pl. a megrendelt termék nem áll rendelkezésre), arról a Vállalkozó a Megrendelőt írásban vagy telefonon, a megrendelése beérkezésétől, illetve a fizetés teljesítésétől számított legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatja és egyeztetést kezdeményez a probléma rendezésének módjáról.

 


4. ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS ESETÉN

A Pénzmosásról szóló törvény (2017. évi LIII. törvény) értelmében a bruttó 300 ezer Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó nemesfémből készült termékek átutalással, bankkártyával, készpénzzel történő vásárlása esetén az ügyfelek azonosítását el kell végezni. A weboldalunkon történő megrendeléskor/vásárláskor kiszállítást kérő Megrendelő/Vásárló esetében az ügyfél-azonosítás a távoli azonosítás módszerével valósítható meg.

Távoli azonosítás esetén a Vállalkozó a Megrendelő/Vásárló által megadott e-mail címre ügyfélazonosítási adatlapot küld, melyet a Megrendelőnek/Vásárlónak kitöltve és aláírva vissza kell küldenie, csatolva hozzá valamely személyazonosításra alkalmas fényképes okmánya – pl. személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél – fényképet, illetve az okmány azonosító számát tartalmazó oldalá(ai)nak, valamint a lakcímkártyája személyi számot nem tartalmazó oldalának fénymásolatát. A kitöltött és lemásolt dokumentumok megküldhetők szkennelve a webshop@eremverde.hu e-mail-címre vagy papír-alapon a Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde® 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11. postacímre.

A megrendelt/megvásárolt termék(ek)et addig nem áll módunkban kiküldeni, amíg a hiánytalanul kitöltött ügyfél-azonosítási adatlapot, valamint az azonosítás alapjául szolgáló személyes dokumentumok másolatát a Megrendelőtől/Vásárlótól kézhez nem kaptuk.

 


5. FIZETÉSI MÓDOK

1. Utánvét, futárszolgálat útján történő kiszállítással

A megrendelt áru ellenértéke és a csomagolási-kiszállítási költség utánvétes szállítás esetén a futárszolgálat munkatársának fizetendő az értéklevél, értékcsomag átvételekor, készpénzben. Az utánvétes fizetésmód kizárólag belföldi rendeltetési cím esetén választható.

2. Előrefizetés bankkártyával

Minden egyéb kiszállítás illetve személyes átvétel esetén online előrefizetéssel, bankkártyával szükséges a megrendelt termék kifizetése. Elfogadott bankkártyák: VISA Classic, Visa Electron és Eurocard/ Mastercard.

Az online előrefizetéshez a Vállalkozó a ………………………. biztonságos fizetési oldalának szolgáltatásait kínálja fel.

3. A fizetés pénzneme

A fizetés pénzneme belföldi rendeltetési hely esetén HUF (magyar forint), külföldi rendeltetési hely esetén EUR (euró).

 


6. ÁRAK

1. A webáruházban közölt árak db-ra vonatkozó egységárak, és belföldi és EU-n belüli szállítási cím esetén bruttó árak, 27%-os ÁFA-kulcs alá tartozik;

2. Az árak EU-n kívüli szállítási cím esetén ÁFA-mentes, nettó exportárak.

3. A webáruházban az aktuális raktárkészletnek megfelelő állapotban az aktuális árak láthatóak.

4. Az árak nem tartalmazzák a csomagolási- és szállítási költségeket és a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.

5. Az árváltoztatás jogát a Vállalkozó fenntartja. Az árváltoztatás a folyamatban lévő (megrendelt és/vagy kifizetett) ügyletekre nem vonatkozik.

6. Amennyiben minden gondosság ellenére hibás ár került a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreális árra, a Vállalkozó nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron leszállítani. A Megrendelő erről a megrendelése beérkezését illetve a fizetés teljesítését követően legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül írásbeli értesítést kap, ami a szerződést megszünteti. A Megrendelőnek ez esetben joga van a már kifizetett ellenértéket a szerződés megszűnése következtében visszaigényelni, vagy a helyes áron az árut újból megrendelni.

 


7. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK:

1. Személyes átvétel

A bankkártyával előre kifizetett tételeket a Megrendelő legkorábban a visszaigazolás kézhezvételétől számított 3. munkanapon veheti át a Vállalkozó telephelyén.

Címe: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Nyitvatartási idő: munkanapokon 8-16:30h
Telefon: +36 62 442365
e-mail: webshop@eremverde.hu

Az átvételhez ajánlott a Vállalkozó vásárlást visszaigazoló e-mailjének felmutatása. Ennek hiányában a Megrendelő neve és teljes lakcíme ismeretében a megrendelt tételek a Megrendelőnek kiadhatóak.

A Megrendelő harmadik személyt is megbízhat az átvétellel, de 50.000.-Ft (ötvenezer forint) értéket meghaladó megrendelés esetén csak írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, azaz két tanúval ellátott meghatalmazással. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Megrendelő és a megrendelés azonosíthatóságához szükséges információkat (név, cím, rendelésigazolás száma). Bizonyos esetekben a Vállalkozó fenntartja a jogot ettől eltérő átvételi feltételek kialakítására.

Személyes átvétel esetén – a Megrendelő jelen ÁSZF 9. pontjában részletezett elállási jogán túlmenően – a Vállalkozó a teljesítést követően reklamációt nem fogad el.

A Megrendelő az online vásárlást követő 30. napon belül köteles a megvásárolt termék átvételére. Amennyiben az átvételre a kitűzött határidőig nem kerül sor, a Megrendelő átvételi késedelembe esik (jogosulti késedelem, Ptk. 6:156.§). A 30 napos átvételi határidő leteltével a Vállalkozó a Megrendelő által a regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére (e-mail) emlékeztetőt küld a megvásárolt termék átvétele érdekében. Az emlékeztető kiküldését követő 15 napig a Vállalkozó a megvásárolt terméket Megrendelő rendelkezésére tartja. Amennyiben az átvételre szabott 15 napos határidőig a Megrendelő nem jelentkezik, vagy az emlékeztető elküldése a Megrendelő által megadott e-mail címre nem lehetséges, a Vállalkozó az adásvételi szerződést meghiúsultnak tekinti, és kezdeményezi az ellenérték Megrendelőnek történő visszafizetését. A visszafizetéssel egyidejűleg a Megrendelő által megvásárolt terméket a Vállalkozó jogosult újra értékesíteni.

2. Kiszállítási postai úton

A bankkártyával előre kifizetett, postai úton kiszállítani kért tételek munkanapokon kerülnek postára.

Magyarországon kívüli rendeltetési hely (szállítási cím) esetén a csomagküldő szolgálat (DPD) illetve a postai úton történő kiszállítás válaszható.

3. Kiszállítás futárszolgálat igénybevételével

Mind az utánvétes megrendelések, mind a futárszolgálattal kiszállítani kért, bankkártyával előre kifizetett tételek rendszerint munkanapokon kerülnek átadásra a kiszállítást végző futárszolgálatnak.

 


8. REKLAMÁCIÓ KEZELÉSE HIBÁS VAGY HIÁNYOS KISZÁLLÍTÁS ESETÉN

Kiszállítás átvételi mód esetén Megrendelő jogosult az esetlegesen sérült csomagolású szállítmány átvételének megtagadására, illetve átvett szállítmányban észlelt hiányos teljesítés esetén reklamáció bejelentésére. Mindkét esetben Megrendelő maximum 2 (kettő) munkanapon belül köteles a vonatkozó bejelentése megtételére. A bejelentés történhet telefonon (+36 62 442365) vagy e-mailben (webshop@eremverde.hu).

A Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja a reklamáció jogosságát. Jogos reklamáció esetén a hiányzó tételt saját költségére a Megrendelőnek kiszállíttatja, vagy a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a kiszállítási költséget is, megtéríti.

A fenti rendezés nem érinti Megrendelőnek a jelen ÁSZF -ben részletezett elállási/felmondási illetve szavatossági és jótállási jogát.

Amennyiben a bankkártyával előre fizetett küldeményt, vagy az utánvéttel megrendelt küldeményt a kiszállítást végző szolgáltató „címzett ismeretlen” vagy a „kézbesítés nem lehetséges” megjegyzéssel visszaszállítja, a Vállalkozó erről a Megrendelőt írásban vagy telefonon tájékoztatja. Amennyiben a kiszállítás Megrendelőnek felróható okból volt nem teljesíthető, az újbóli kiszállítás költségeit a Vállalkozó a Megrendelőre terheli. A bankkártyával előre kifizetett, kiszállítással megrendelt tételek kiszállításának kétszeri sikertelensége esetén a Vállalkozó az ügyletet meghiúsultnak tekinti és kezdeményezi az ellenérték Megrendelőnek történő visszafizetését. A visszafizetéssel egyidejűleg a Megrendelő által megvásárolt terméket a Vállalkozó jogosult újra értékesíteni.

 


9. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

1. A kiválasztott kiszállítási módnak megfelelő szállítási költség összegét a webáruház kosár opciója az adott megrendelésre pontosan kiszámítja.

2. A szállítási költség a csomagolás és a kiszállítás költségeit összevontan tartalmazza.

3. Minimális rendelési érték nincs. A szállítási költségek a csomagolásért felszámított költségen túl a szolgáltatók mindenkori díjszabásain alapulnak és belföldi illetve EU-n belüli szállítási cím esetén ÁFA-t tartalmazó, bruttó árak, EU-n kívüli szállítási cím esetén ÁFA-mentesek.

4. A díjszabások változása esetén a Vállalkozó fenntartja a jogot az azonnali hatályú módosításra. A módosítás a már folyamatban lévő – megrendelt és/vagy kifizetett – ügyletekre nem vonatkozik.

 


10. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A www.eremverde.hu és a http://webaruhaz.kulcs-soft.hu/?id=5fa462aa381443c8a8346d87d6efbcad&p=fooldal webáruházból kezdeményezett megrendelés/vásárlás létrejött szerződésnek minősül, amennyiben azt a Vállalkozó írásban visszaigazolja, vagy visszaigazolás nélkül a megrendelt/megvásárolt tételeket a Megrendelő által megadott szállítási címre leszállítja, illetve a Megrendelőnek átadja.

2. Megrendelést, vásárlást csak regisztrált ügyfél kezdeményezhet. A regisztrációt csak egyszer szükséges elvégezni, azt követően ismételt vásárlás az adatok megadása nélkül lehetséges.

3. A webáruházban egy vásárlás alkalmával egy kosárban egy termékből maximum 100(száz) darab helyezhető el. A rendelhető mennyiség további korlátozásának jogát a Vállalkozó fenntartja.

4. A megrendelés menetéről jelen ÁSZF 3. pontjában hivatkozott Vásárlási útmutató ad részletes tájékoztatást.

5. A Vállalkozó a webáruházban, a honlapján, illetve nyomtatott árlistáiban, szórólapjain és egyéb nyomtatványain az esetleges illusztrációbeli vagy elütési hibákért felelősséget nem vállal.

6. A Vállalkozó kizárja a felelősségét minden olyan káresetben, amely a Megrendelőnek a weboldalra történő felcsatlakozása miatt merül fel.

 


11. ELÁLLÁSI JOG

1. Megrendelő a 45/2014. (II.26.) sz., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, a lenti rendelkezések szerint a szerződéstől (14) tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerint atermék/ek adásvételére irányuló szerződés esetén a termék/eknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállást, vagy a felmondást a fogyasztó a Kormányrendelet 2. számú mellékletében lévő – a lenti linken elérhető – elállási/felmondási nyilatkozatminta alkalmazásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jog az itt elérhető nyilatkozatminta felhasználásával (és elküldésével) érvényesíthető.

Az elállást/felmondást határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt megteszi.

2. A felmondás/elállás esetén a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a csomagolási és kiszállítási költséget is, a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási igénybejelentés kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, az áru – és amennyiben csatolva volt, eredetigazolás, valamint csomagolási egység (műanyag kapszula) – visszaszolgáltatásának ellenében Megrendelőnek visszafizeti, a vásárlásakor alkalmazott fizetési móddal egyező módon. A Vállalkozó a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket nem kapja vissza, vagy amíg a Megrendelő a visszaküldést nem igazolja. A Megrendelő elállása/felmondása esetén a terméket maga köteles a Vállalkozónak saját költségén visszaküldeni az elállása/felmondás közlésétől számított 14 napon belül. A Megrendelőt egyéb költség nem terheli, de a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

3. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a megrendelése, utasításai alapján kizárólag számára gyártott / vésett / gravírozott illetve fotógravírozott termékekre.

4. Az online megrendeléstől való elállási/felmondási jog érvényesítéséről a Megrendelő írásban tett nyilatkozatát e-mailben (webshop@eremverde.hu) vagy tértivevényes levélben (Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde® 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.) küldheti el. E-mailben küldött elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a Vállalkozó 3 napon belül visszaigazolja a Megrendelő ez irányú nyilatkozatát. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében javasolt az elállási/felmondási jog bejelentéséhez csatolni az áruval kapott számlát/nyugtát, de az igénybejelentés e nélkül is megtehető.

5. A fenti határidőn túli elállást/felmondást a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni.

 


12. SZAVATOSSÁG

A Vállalkozógal szemben kellékszavatossági igényt a Ptk. szabályai szerint érvényesíthet a Megrendelő. E szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Vállalkozó költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezés után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Vállalkozó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék a Vállalkozó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Vállalkozó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Vállalkozónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vállalkozó által forgalmazott termékek – érme, érem, díszdoboz, szakkönyv, éremberakó album, bankjegy, mintabankjegy, forgalmi sor, stb. – nem tartoznak a kötelező jótállás alá vont termékek közé. Önkéntes jótállást a Vállalkozó a saját, illetve általa forgalmazott termékekre nem ajánl fel.

Kellékszavatossági/termékszavatossági igény kizárólag írásban nyújtható be, a webshop@eremverde.hu e-mail címre, vagy a Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde® 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11. címre elküldve. Az igény a Vállalkozó panaszkezelési Szabályzata alapján kerül kezelésre, mely ezen a linken elérhető.

 


13. PANASZKEZELÉS

A panasz az alábbi helyen jelenthető be:

Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde®
Cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Levelezési cím: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 11.
Telefon: +36 62 442365
e-mail: webshop@eremverde.hu

A fenti e-mail címtől eltérő, más e-mail címre – ideértve különösen a Szabó Tamás E.V. - ÉremVerde® automatikus levelezőrendszerének elérhetőségeit – beérkező levelekért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

 


14. ADATVÉDELEM

A Vállalkozó Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

 


15. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A Vállalkozó törekszik a Megrendelővel a fenti szállítási feltételek alá eső ügyletek során esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezésére.

Nem hatósági vitarendezési lehetőség:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület
6721 Szeged,Párizsi krt. 8-12 .
Telefon: +36-1/488-21-31

A Vállalkozó kereskedelmi tevékenységének felügyeletét ellátó hatóságok:

Szeged Mj. Város Önkormányzat Jegyzője
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Telefon: +36 62 564265

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Felügyelősége
6720 Szeged Kossuth Lajos sgt 17.
Telefon: +36 62 541737

Amennyiben erre nincs lehetőség, a Vállalkozó a Ptk. vonatkozó előírásait, illetve az esetleges jogviták rendezésére a járásbíróság hatáskörébe tartozó jogviták esetében a Szegedi Járásbíróság Bíróság illetékes.

A Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy – ide nem értve a jogszabályon alapuló kötelezettségeit – a jelen ÁSZF-t bármikor szabadon és egyoldalúan módosítsa. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor az a fenti domain neveken elérhető weboldalakon online megjelenik.

A Szabó Tamás E.V. - Ötvös - ÉremVerde webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás
A Szabó Tamás E.V. - Ötvös - ÉremVerde webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás